× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NSZOZ MEDISANA

Poradnia Diabetologiczna - Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDISANA"

Informacje o komórce

Zakład udzielający świadczeń jednodniowych

Poradnia diabetologiczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Leczenie w domu pacjenta
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Diabetologia


Adres

32-6090510
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4
40-132 Katowice

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1